MUNKATÁRSAK

Diakónus

Bartal Zsuzsanna

Gyerekkoromban éreztem, hogy diakónusnak kell lennem. De valahogy mégismás segítő szakmába sodródtam, valamiért nem akartam diakónusként dolgozni.

2008-ig is visszanézve viszont azt mondom, kegyelem, amikor valaki Istennek szolgálhat. Felelősség, de kegyelem is! Kegyelem, hogy szeretem a munkám.
Hálát adok, hogy Isten – úgymond – ide sodort.
A nehéz, hogy sokszor akkor van munkám, amikor más pihen. Nehéz így a Húsvét és a Karácsony elsősorban. De Hála Istennek olyan családom van, akik tudják, hol dolgozom, s a családi ünnepeket ehhez igazítjuk közösen. Így kislányom sem szenved igazából hiányt ezen a téren. Panka pici kora óta abban
él, hogy Isten van, s hogy fontos része az életünknek.

Hitoktatók

Baján Álmos Lóránt

1983-ban Budapesten születtem. Gerekkorom óta, több mint 30 éve járok a Budapest-Angyalföld Református Egyházközségbe. Az elmúlt 30 év rengeteg élményével, emlékezetes hittanóráival, ünnepi szerepléseivel és nyári táboraival kötődöm ezer szállal a gyülekezethez.

2009-ben diplomáztam óvodapedagógiából. 2021 óta teljesítek hitoktatói szolgálatot a gyülekezet területéhez tartozó iskolák közül ötben: Csata utcai Általános Iskola, Hegedűs Géza Általános Iskola, Németh László Gimnázium, Számítástechnikai Általános Iskola és a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Baján Álmossal készült interjú a gyülekezeti újságunk 2023 húsvéti számában olvasható.

Daruháziné Szabó Krisztina

1965-ben születtem Budapesten, görögkatolikus családba. Sok minden után 1993-ban talált rám az Úr a Pesterzsébet Központi Református Egyházközségben, és az Ő kegyelméből ekkor térhettem meg. Ott konfirmáltam 1994-ben és a gyülekezet tagja voltam 2005-ig.

Mivel megtérésemmel életem irányítása is az Úr kezébe került, meghoztam életem első hitbeli nagy döntését, és nem fejeztem be tanulmányaimat 9 szemeszter után az ELTE TTK biológia-kémia szakán, hanem férjem kérésére családanyaként éltem tovább lányainkkal.

Közben elköltöztünk, és az Úr vezetésével a Nagyvárad téri Református Egyházközségbe kerültünk 2005-ben. Ennek a gyülekezetnek vagyok ma is szolgáló tagja. 2009-ben férjemet hazahívta az Úr, ezután kezdtem részt venni a gyermekek közti szolgálatban. Először az óvodás csoportban segítettem rendszeresen egy VISZ munkatárs mellett, akitől nagyon sokat tanultam. 2011-ben elvégeztem a Vasárnapi Iskolai Szövetség óvodás tanfolyamát, és ezután már én magam is tartottam gyermekórát. 2011-ben értettem meg, hogy az Úr főállásban is a gyermekek közötti szolgálatra hív, ezért befejeztem félbehagyott tanulmányaimat a KGRE Tanítóképző Főiskolai Karán levelező hittanoktató szakon. 2013-ban diplomáztam. 2013-2018 között a Pasaréti Református Egyházközséghez tartozó iskolákban szolgálhattam és Nagyvárad téri gyülekezet óvodáiban. A 2018/19-es tanévben a Nagyváradtéri Egyházközség hitoktatója voltam.

Köszönöm az Angyalföldi Református Egyházközség vezetésének bizalmát, és szeptembertől igyekszem legjobb képességeim szerint szolgálni hitoktatóként ebben a gyülekezetben.

Horváth Kinga Nikoletta

Kárpátaljáról érkeztem. 2019-ben végeztem a Sárospataki Református Teológiai Akadémián református hittanoktatóként, de már tanulmányaim alatt végeztem hitoktatást és vettem részt különböző gyermekalkalmakon.

 2019 szeptemberében folytattam a tanulmányaimat szintén a sárospataki teológián lelkész szakos hallgatóként. Jelenleg pedig exmisszus gyakornoki évemet kezdtem meg az Angyalföldi Református Egyházközségben.

Nagy Zoltán

Kárpátaljáról érkeztem. Sok éven át vettem részt ifjúsági keresztyén táborokban, ahol rengeteg fiatallal együtt megismerhettük és dicsérhettük az Urat. Szeretek zenélni, ezért megtanultam gitáron és zongorán játszani.

Feladatomnak tekintem, hogy az Úr Isten által kapott tálentumaimmal megfelelően éljek, s hogy ez által is az emberek javát és üdvösségét szolgáljam.