igehirdetések
2007

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2022 évben elhangzott igehirdetések

2007. 1. 28. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 10. rész 1-3. és 8-9 verse. – Szloboda József

Lukács Evangéliumának 10. rész 1-3. és 8-9.

1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala.
2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé.

8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit előtökbe adnak:
9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

 

 

2007. 1. 23-25. - Ökumenikus imahét

2007. 1. 23. – hétfő  ⇒Meghallgatom

Krisztus szabadító Igéje

igehirdető: Dr. Hajnal Róbert

 

2007. 1. 24. – hétfő  ⇒Meghallgatom

A Szentlélek adja nekünk az Igét

igehirdető: Várnai Péter

 

2007. 1. 25. – hétfő  ⇒Meghallgatom

Az elfelejtettek csendje és a szenvedők kiáltása

igehirdető: Kendeh György

2007. 1. 21. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliumának 8. rész 19-25. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliumának 8. rész 19-25. verse

19. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzá jutni a sokaság miatt.
20. És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni.
21. Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.
22. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának.
23. De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának.
24. És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség.
25. És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?

2007. 1. 14. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliumának 6. rész 43-46. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliumának 6. rész 43-46. verse

43. Nem jó fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a mely jó gyümölcsöt terem.
44. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
46. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok

2007. 1. 7. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliumának 5. rész 10. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliumának 5. rész 10. verse

10. Hasonlóképen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, a kik Simonnak társai valának. És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz.