igehirdetések
2006

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2022 évben elhangzott igehirdetések

2006. 12. 31. 16 óra - Textus: Mózes V. könyve 8. rész 2. verse – Szloboda József

Mózes V. könyve 8. rész 2. verse

2. És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?

2006. 12. 25. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 7. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 7. verse

7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.