Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt

Pünkösdi előkészítő sorozatunkra

Az alkalmak május 13. és május 16. között – négy estén keresztül, este 18 órakor kezdődnek a gyülekezeti teremben.

Isten megszólít

május 13. hétfő – Isten megszólít egy gyereket
És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket.
Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.
Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
(1Sámuel 3: 8-10)

május 14. kedd – Isten megszólít egy férfit
És eljöve az Úrnak angyala, és leüle ama cserfa alatt, a mely Ofrában van, a mely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon épen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a Midiániták orczája elől.
Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erős férfiú!
(Bírák 6: 11-12)

május 15. szerda – Isten megszólít egy öregembert
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (János 3: 3)

május 16. csütörtök – Isten megszólít

Ezek az esték nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy együtt tudjunk készülni az ünnepre.
Jöjjünk el, és hívogassunk másokat is.