Református tisztújítás

Szeretettel várjuk az Egyháztagokat!

A Magyarországi Református Egyházban – azon belül az angyalföldi gyülekezetben is – izgalmas időszak kezdődik, hiszen október 22-én esedékes gyülekezetünkben a következő tisztújítás. A választás fontosságát kiemelve, a református közösség együtt várja ezt a meghatározó eseményt.

A Református Egyház hosszú történelme során számtalan kihívással nézett szembe, de mindig megmaradt az egyházi élet meghatározó részeként. A tisztújítások időszakai mindig is lehetőséget teremtettek arra, hogy az egyháztagok megválasszák azokat a vezetőket, akik útmutatást nyújtanak és irányt szabnak a közösségnek.

A tisztújítás időpontja, október 22, kulcsfontosságú a református közösség életében. Az ezen a napon hozott döntések meghatározzák gyülekezetünk jövőjét, és az egyháztagok aktív részvételére van szükség ahhoz, hogy a közösség továbbra is erős és összetartó maradjon.
Minden egyháztagot szeretettel várunk, hogy éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a közösséget érintő döntésekben.
Az egyháztagok felelőssége, hogy aktívan részt vegyenek ebben a folyamatban, és a közösség értékeit és céljait képviselő vezetőket válasszanak. Az egyházunk ereje mindig is az együttműködésben és az aktív részvételben rejlett, és most is lehetőségünk van együtt építeni és megerősíteni hitünket és közösségünket.

A választásra való felkészülés során fontos megismerni az indulókat és az általuk képviselt elképzeléseket, hogy minél tudatosabban lehessen választani. Az egyháztagoknak joguk van és felelősségük, hogy kiválasszák azokat a presbitereket akikre az elövetkező hat évben a közösségnek szüksége van.

Presbiter jelöltek:

Bajkay Péter

Bajkay Péter

1974-ben születtem Tapolcán. Még gyermekkoromban költöztünk Budapestre, így Budán nőttem fel. 2010 óta
élek Angyalföldön, 2012-ben megnősültem, melyet 2014- ben konfirmálásom után az Angyalföldi Református Egyházközösség templomában meg is erősítettünk Isten előtt.

A gyülekezeti életbe is ekkortájt kapcsolódtunk be feleségemmel.
2013-ban született fiúnkat és 2016-ban született lányunkat már az angyalföldi templomban kereszteltettük meg.

Bartos Istvánné

Bartos Istvánné

69 évvel ezelőtt születtem egy református családba. Férjemmel
50 éve élek házasságban, két felnőtt gyermekem van.
49 éve vagyok a gyülekezet tagja, fiamat, lányomat is itt kereszteltettük meg, és itt is konfirmáltak.
18 éve vagyok presbiter, amit mindig hálával köszönök az Úrnak és a gyülekezetnek.
Szeretem ezt a templomot és szeretek ebben a gyülekezetben szolgálni. Nagyon köszönöm a gyülekezet bizalmát.
Áldás, békesség

Bodó János

1981-ben Budapesten születtem, a XIII. kerületben élem az életem, a templom vonzáskörzetében laktam mindig is. Általános iskolát Angyalföldön, gimnáziumot Újpesten végeztem. Rendőrtiszti Főiskolán diplomáztam, és ez is a hivatásom a mai napig is.
A Vasasban fociztam fiatalkoromban.

1995-ben itt konfirmáltam Esperes úrnál, 2007-ben egyházi esküvőnk is itt volt feleségemmel Beával, gyermekeim Réka, és Bence itt lettek megkeresztelve, Réka idén itt is konfirmált.
Szeretem a gyülekezeti programokat, rendszeresen részt veszünk családi hétvégéken, a férfi körnek is tagja vagyok.

 

Fábián Csaba

1986 október 5-én születtem Bánffyhunyadon (Erdély,Románia).
Hét éve vagyok házas és két éve édesapa. 2012 óta vagyok tagja a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközségnek.

Mivel szüleim és nagyszüleim is reformátusok, így gyerekkorom óta kapcsolatom van a református egyházzal
és Istennel. Zilahon nevelkedtem és konfirmáltam. Tanulmányaimat Kolozsváron végeztem; a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán diplomáztam 2010-ben. Jelenleg web-programozással, webtervezésel és online marketingel foglalkozom és 2010 óta saját vállalkozásom vezetem.
Szabadidőmet a családommal illetve utazással töltöm.

Presbiterként azt remélem, hogy aktívan hozzájárulhatok a gyülekezet fejlődéséhez és munkám által másokon is segíthetek.

Gacsályi Pál

1959. március 11-én születtem Mátészalkán. 2 éves koromban költöztünk Budakalászra, ott jártam általános iskolába is.  Újpesten érettségiztem egy műszaki szakközépiskolában.

Államigazgatási területen dolgoztam 25 évig számítástechnikai műszerész, és informatikusként.
2006-tól saját vállalkozásunkban dolgozom, számítástechnikai eszközök, elsősorban laptopok javításával, értékesítésével foglalkozom.
1988-ban kötöttünk házasságot a feleségemmel. két felnőtt gyermekünk van. Lilla és Bence.
Családommal 1990-től Angyalföldön élek.

2003 Karácsonyán kerültem kapcsolatba gyermekeim révén a gyülekezettel, és az óta veszünk részt családommal
a gyülekezet életében. 2011-ben választottak pótpresbiterré, később presbiterré. Mindkét gyermekem itt az Angyalföldi Református Gyülekezetben konfirmált, feleségemmel együtt mi is itt konfirmáltunk felnőtt fejjel.

Goldbach Ferenc

Goldbach Ferenc

1963-ban születtem Pakson. Családunk 1965-ben Budapestre költözött és azóta is itt, illetve a Főváros vonzáskörzetében élünk.
Gyermekkoromat Újpesten töltöttem. Szüleimmel először a Belsővárosi, majd később a Kertvárosi gyülekezet templomába jártunk. Mindkét gyülekezethez kellemes emlékek fűznek, elsősorban a gyemek-istentiszteletek miatt. A kertvárosi gyülekezetben konfirmáltam még Gyökössy Endre Nagytiszteletű Úr lelkészsége idején. Az ekkor kapott bibliát azóta is őrzöm, és szeretettel (bár nem elég gyakran) olvasom.

Végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok, de diplomám megszerzése óta kicsit pályaelhagyóként a nyomdaiparban tevékenykedtem.
1988-ben kötöttem házasságot feleségemmel és egy gyermekünk született. Ő már kirepült van a családi fészekből, de gyerekkorában szinte minden vasárnap itt volt a templomban (hála érte a hitoktatók áldozatos munkájának).
Bár eddigi életünk során csak egy rövid ideig laktunk Angyalföldön, mégis itt találtuk meg azt a gyülekezetet, ahol jól érezzük magunkat, és 1994-től gyülekezeti tagok is vagyunk.

1997-óta szolgálom a gyülekezetet, először mint pótpresbiter majd a presbiter. Két ciklus óta pedig a  gondnoki feladatokat igyekeztem a legjobb tudásom szerint ellátni. Megtisztelő számomra, hogy a gyülekezet megajándékozott bizalmával, és járhattam az Úr által nekem kijelölt utat.

Lellei László

1972 március 4.-én születtem Budapesten. Gyerekkorom óta a gyülekezet tagja vagyok, akkoriban keresztapám Tóth Gábor szolgált itt lelkészként. Itt konfirmáltam, ide jártam ifjúsági órákra, így természetes volt, hogy felnőtté válva a gyülekezet tagja lettem. 1993-ban lettem először pótpresbiter, majd később rendes presbiter. Azóta folyamatosan igyekszem szolgálni a gyülekezetet.

Villamosmérnökként végeztem a Műszaki Egyetemen, majd térinformatikából szereztem másoddiplomát. Jelenleg a Lechner Tudásközpontban dolgozom, mint térinformatikus. 1997-ben nősültem – szintén itt a templomban –, feleségem Lelleiné Kovács Eszter a gyülekezet kántora. Azóta két gyerekem született, Luca és Benedek. Ők is itt lettek megkeresztelve, majd itt is konfirmáltak. Mindannyian a gyülekezet kórusának tagjai vagyunk.

Leskó Tamás

1977-ben születtem és Budapest II. kerületében nőttem fel. Pesthidegkúton konfirmáltam 14 évesen.

Közgazdász végzettségem van, vállalkozások finanszírozásával foglalkozom, egy pénzügyi vállalkozás üzleti területét vezetem.

2004 elején költöztem Angyalföldre, hívő katolikus feleségemmel a kertvárosban lakunk. Két gyermekünk van, Ágoston 2014-ben, Rita 2016-ban született. A gyülekezet életébe a kerületbe költözéskor kapcsolódtam be, 2012 óta presbiterként is szolgálok.

Dr. Lindner Gyula

1978. július 25-én születtem, Angyalföldön nőttem föl és egészen 2004-ig itt is laktam. Édesanyámmal, aki szintén presbiter, 1991 óta veszünk részt a gyülekezet életében. Ide jártam hittanórára, itt konfirmáltam 2002-ben és lettem az ifjúsági közösség tagja. Az angyalföldi gyülekezet meghatározó pontja életemnek: a gyermekként átélt hittanórák, a játék a templomkertben, az agárdi gyermek- majd az ország különböző pontjain tartott ifjúsági táborok, az ifis alkalmak és a gyülekezetben kötött barátságok elválaszthatatlanul kötnek az angyalföldi templomhoz.

A Julianna Református Általános Iskolába jártam alsó tagozatba, majd a Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem 2006-ban. 2011-ben az ELTE történelem szakán végeztem, itt is doktoráltam 2015-ben ókortörténet szakirányon. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének vagyok az oktatója.

Mészáros Sándor

53 éves, nős, 3 gyermekes édesapa, gépészmérnök és cégvezető vagyok.
1990-ben jutottam hitre, azóta igyekszem életemet Istenre bízni.

1993 óta ebbe a gyülekezetbe járok családommal, bár többször elköltöztünk Angyalföldtől egyre távolabb.
Presbiterként gazdasági, pénzügyi, műszaki és humán erőforrás területen voltam legaktívabb.

Dr. Tóth Csaba István

1970-ben, hitét aktívan gyakorló református családba születtem és nőttem fel. Anyai nagyapám pedagógusi
pályafutását református kántortanítóként kezdte, a 2022-ben elhunyt édesapám pedig a szülővárosomban, Mezőtúron több cikluson át volt presbiter.
Nős vagyok, a feleségem is régi, hitét szintén aktívan gyakorló református családból származik. Egy gyermekünk van, aki a Baár-Madas Református Gimnáziumban érettségizett, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedés- és Járműmérnöki Karán mester szakon végzős hallgató.

A Budapest-Angyalföldi Református Egyházközségnek 2007-ben lettem – feleségemmel együtt – tagja, azt követően, hogy a XIII. kerületbe költöztünk. Előtte a Budapest Kálvin téri Református Egyházközség tagjai voltunk, ott kötöttünk házasságot és gyermekünk is ott lett megkeresztelve. A hitéletbe – látva és érezve a gyülekezet erejét – igyekeztünk aktívan bekapcsolódni. Fiunk 2013-ban a gyülekezetben konfirmált és azóta szintén az egyházközség tagja.

Jogász végzettséggel rendelkezem, a gyülekezetet nemcsak az elmúlt két ciklusban presbiterként, hanem jogi szakterületen is szolgálom, emellett 2015. óta a Budapest-Északi Református Egyházmegye egyházmegyei jogtanácsosi feladatait is ellátom.

Dr. Tóth Irén

Szöllöskén születtem 1944.december 1.jén. Apai, anyai ágon református családból származom. Sátoraljaújhelyen konfirmáltam. 2000.-ben költöztem Angyalföldre, azóta vagyok a Budapest Angyalföldi Református Egyházközség tagja.
Emlékezetem szerint 2011-12  óta vagyok presbiter.

Jogi végzettségem folytán a  2000-es évek végétől egyházmegyei bíróként is végzek egyházi szolgálatot, és tagja vagyok a Magyarországi Református Egyház Doktorok Collégiumának is.

Pótpresbiter jelöltek:

Csák Gergely Soma

1978 szeptemberében születtem Budapesten. 2003-ban szereztem diplomát az ELTE-n mint okleveles térképész és kezdtem el térképszerkesztőként dolgozni. 2012-ben aztán más útra vitt az Úr, informatikával kezdtem foglalkozni és azóta is ebben a szakmában dolgozom mint rendszergazda.

2001-ben keresztelkedtem meg és egyúttal konfirmáltam is. 2004 óta élünk a 13. kerületben feleségemmel, gyermekeink már ide születtek, két lányom az elmúlt években, fiam  jövőre fog konfirmálni a gyülekezetben.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ebbe a gyülekezetbe vezetett és remélem, pótpresbiterként még többet tehetek érte.

Lindner Gusztávné Klára

Négygyerekes református családba születtem. Testvéreimet és engem is a Pasaréti Református Egyházközségben Joó Sándor nagytiszteletű úr keresztelt és konfirmált. Itt áldotta meg házasságunkat Cseri Kálmán. Három fiúnk közül a legfiatalabb, Gyula, már az Angyalföldi Református gyülekezetben nőtt föl és konfirmált, házasságát esperes úr áldotta meg, első gyermeküket szintén ő keresztelte.

Az ELTE BTK magyar – német szakán végeztem. Ötéves általános iskolai tanítás után több neves hatosztályos gimnázium csapatában szerezhettem tapasztalatokat. Évekig foglalkoztam mentortanárként végzős egyetemisták iskolai gyakorlatának vezetésével. A Fővárosi Pedagógiai Intézet idegen nyelvi vezető szaktanácsadójaként és a Goethe Intézet multiplikátoraként többek között módszertani továbbképzéseket szerveztem és tartottam az egész országban. Részt vettem a Baár-Madas Református Gimnázium újraindításában, alapítóként a Sylvester János Protestáns Gimnázium és a Veresegyházi Katolikus Gimnázium idegen nyelvi oktatási programját dolgoztam ki, és hozzájárultam gyermekközpontú nevelésük megvalósításához.

Hálás vagyok, hogy a rendszerváltás óta keresztyén alapokon álló iskolákban taníthattam, hálásan emlékszem vissza minden tanítványomra. Az idei ősztől már nyugdíjas vagyok. A gyülekezetben a kétezres évek eleje óta működtem presbiterként.

Kurucz János

Kurucz János

Épp’ csak egy kicsivel több mint húsz éve, hogy afféle útkeresőként „betévedtem”  Templomunk hívogatóra tárt ajtaján. Talán még én magam sem gondoltam át pontosan, akkor – 2002 őszén – hová, s merre vezet majd az út; de mindenesetre „itt ragadtam”…!
Persze kezdetben csak érdeklődőként, néha kétkedőként, sőt volt, hogy „ellendrukkerként”…de valahogy’ mégis, itt ragadtam…

Teltek múltak a hetek-hónapok, míg némi hezitálás után mintegy másfél-két év múlva döntöttem úgy, konfirmálok! Igen, úgy tűnhet alaposan meg hánytam-vetettem, de mégis, akkor talán kellett ez az idő ahhoz megértsem miként is nyílhat egy picinyke rés, keskeny út ahhoz, hogy átjuthassak ama bizonyos „szoros kapun mely az életre visz”…
Legalábbis ebben a reményben álltam ki a gyülekezet színe elé és tettem vallást hitemről 2005 Pünkösdjén; és megvallván bűneim immáron a gyülekezet teljes jogú tagjaként vehettem magamhoz az „Úrnak ama testét” mely talán, reményeim szerint „érettem is megtörettetett”.
Lehet kicsit kanyargós volt, néha talán girbe-gurba az az út, de mégis egyszer csak megtörtént, elhangzott a felkérés, vagy talán még inkább az elhívás a szolgálatra. És ímé ott álltam megint a gyülekezet előtt, immáron megválasztva a gyülekezet elöljárói közé; hatalmas megtiszteltetést és egyben komoly felelősséget a róva a vállamra.

És miközben ismét csak azon töprengtem „vajon hová és merre vezet majd az út” észre sem vettem hogy mindeközben megint csak „itt ragadtam”… sőt ezúttal talán egy kicsit le is ragadtam…
Mert közben eltelt tizennyolc év, három választási ciklus, és most a negyedik felé közeledvén hálákat kell hogy adjak Isten megújuló kegyelmének melyet ismételten kiszabott rám, hogy méltóképpen megfelelhessenek az újabb (ki)elhívásnak.
Mert, ezúttal az apostol szavaival élve:
„…csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”

Pesti Sándor

Budapesten, konkrétabban Kispesten születtem 1953. novemberben és a keresztelőm is itt, a kispesti református templomban volt 953. decemberben. Kispesten nőttem fel és itt konfirmáltam 8. osztályos koromban.
Házas vagyok, 2023 augusztusában volt a 46. házassági évfordulónk. 3 felnőtt korú fiam van.

Végzettségeim szerint időrendben: Nyomdamérnök, gazdasági szakmérnök, marketing menedzser.

2021-ben nyugdíjba vonultam, de a díjbizottság elnökeként továbbra is aktív tagja maradtam a 2023-ban 75 éves jubileumát ünneplő szakmai szervezet vezetőségének. E mellett saját vállalkozásomban végzek szakértői, szaktanácsadói és oktatáshoz kapcsolódó tevékenységeket.