Április 15-17-ig, három este, húsvéti előkészítő alkalmat tartunk, melyekre mindenkit sok szeretettel várunk!
Ezek az esték nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy együtt tudjunk készülni az ünnepre.
Az alkalmak, este 18 órakor kezdődnek. Közös témájuk:

Jézus „Én” -kijelentései

Április 15. – Igehirdető: Koroknai Tegez Ferenc

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él”
János 11:25

Április 16. – Igehirdető: Kiss Gyöngyi

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam”
János 14:6

Április 17. – Igehirdető: Szloboda József

„Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.”
János 6:35