Választható hittanóra az iskolákban

Kedves Szülők!

2013. szeptemberétől, minden állami általános iskolában a leendő első és ötödik osztályos gyermekek szülei két új tantárgy közül választhatnak:  hittan vagy erkölcstan (hit- és erkölcstan), ami az iskolai órarend része. A választható hittan felmenő rendszerben került bevezetésre 1. és 5. osztálytól, így a 2016/2017-es tanévre minden gyermek részesülhet a tanórai hittanoktatásban.

A leendő elsősöknek beiratkozáskor kell nyilatkoznia! A döntés teljes tanévre szól! Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan választását módosítani kívánja, akkor szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személlyel.

Mi az, amit a REFORMÁTUS HITTANNAL kínálunk
a kerület iskoláiban?

  • órarendbe illesztett hittanóra, korcsoportonként, tehát nem a délutáni különóráktól veszi el az időt
  • igényes, mai nyelven szóló tankönyvcsalád, amellyel minden olyan témát érintünk,amit az erkölcstan érint
  • egy óra, ahol nem a tananyag, hanem a gyermeke a fontos! Nem az ismeretet helyezzük túlsúlyba,hanem az élményt

Miért jó, ha a gyermekemnek a református hittanórát választom?

Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hittanórákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban (pl. család, barátok, kortársak stb…). Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és a keresztyén értékrendről. A református hittanórák tantervei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse annak a jelentőségét, hogy ő fontos Isten számára. Hittanórára bárki járhat felekezeti hovatartozástól függetlenül, aki a fentieket elfogadja.

A döntés joga és felelőssége is az Önöké, Szülőké! Segíteni szeretnénk, ezért is várjuk gyermeküket a református hittanórákon szeptemberben a következő iskolákban: Csata utcai Ált. Isk.; Eötvös József Ált. Isk.; Hegedűs Géza Ált. Isk.; Hunyadi Mátyás Ált. Isk.; Számítástechnikai Ált. Isk.; Tomori Pál Tagiskola; Németh László Gimnázium

További kérdéseik lennének szívesen állunk rendelkezésükre.
Forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken, és a Lelkészi hivatalban:

Mail: frangepan.hittan@gmail.com
Tel.: + 36 1 350 8659

A találkozás reményében: A Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség hitoktatói