Horváth Kinga Nikoletta lelkipásztor

Szabadság a Szentlélek által

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az úr Lelke, ott a szabadság
(2Kor 3,17)

Magány, elkeseredettség, fáradság. Ez a három szó oly sok embert jellemez, főként azért, mert a legtöbben úgy élik az életüket, hogy terheiket, nehézségeiket magukban hordozzák el.
Kitartanak, mert ki kell tartani, erősnek látszanak, mert erősnek kell látszani, s közben minden erejüket megfeszítik. Miért teszik ezt? Azért, mert ezt diktálja a világ: légy önálló, független, kitartó, okos, egészséges, sikeres és csak magadban bízz, mert másként nem vagy elfogadható. S miközben ezt hajszolja az ember észre sem veszi, hogy megkötözte saját magát, hogy bűnei uralkodnak felette, nem érti, hogy miért égett ki és fáradt bele az életbe.
Ezért is vág olyan különösen mélyen az ember szívébe a következő ige:

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az úr Lelke, ott a szabadság
(2Kor 3,17).

Hiszen ki ne vágyna a szabadságra, felszabadulásra? Ki ne szeretne terheitől megkönnyebbülni és lerakni azokat? Jézus Krisztus ezt a szabadságot kínálja fel a Szentháromság harmadik személye, vagyis a Szentlélek által. A Szentlélek ugyanis úgy vezet el a szabadság felé, hogy felfedi Istenre szorult bűnös voltunkat, azt, hogy nélküle csak a halál és kárhozat felé rohanunk. De megmutatja azt is, hogy Istennel egészen más lehet az életünk, hogy Ő nem képmutatást és látszatot vár tőlünk, hanem őszinte bűnvallást. Mert előtte nem kell erősnek meg sikeresnek mutatnunk magunkat, sem tökéletesnek. Éppen ellenkezőleg arra világít rá, hogy több az élet annál, mint ami földi viszonylatban látható. Ezért küldte el pünkösdkor a Szentlelket, mert általa tanítani, vezetni, formálni, vigasztalni és bátorítani akar, hogy a mindennapok nehézségei és nyomorúságai között ne tévedjünk el. Hanem azon az úton járjunk melyet az Isten kijelölt számunkra. Jörg Zink úgy fogalmaz:

Nyugodtan járhatok életem ismeretlen útján, mert a Lélek tölti be azt, és a Lélek beszél is hozzám a maga titokzatos módján.

A Szentlélek ma is munkálkodik közöttünk és beszél hozzánk nem csak az ige szaván, hanem emberek bizonyságtételén keresztül is. Figyelsz-e az ő szavára? Kéred-e a vezetését? Fontos ezeken elgondolkodnunk, mert aki igaz hittel kéri a Szentlélek segítségét az bizonnyal meg is fogja kapni, és átélheti a megújulás csodáját és az Isten valódi közelségét.