Így írnak mások
az ünnepségről

… és így
fényképeznek

Befejeződött templomunk küső felújítása.

Ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottunk, utána ünnepi közgyűlésen emlékeztünk meg a munkálatok befejezéséről, templomunknak az eredeti teveknek megfelelő átalakításáról.

Ezért bátran mondhatjuk: Most azt látjuk, éljük, amit kezdetben az építők megálmodtak.”

Ezen ünnepi alkalomból köszönthettük gyülekezetünkben:

 • Főtiszteletű Balog Zoltán püspök urat,
  aki az igei szolgálatot végezte
 • Gyügyei Attila egyházmegyei főgondnok urat
 • Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter urat
 • Dr. Tóth Józsefet urat, Budapest XIII. kerületének polgármesterét
 • valamint a kivitelező cég képviselőit, Kis Rajmund urat és fiát, ifjabb Kis Rajmundot urat

Nagyon sok minden elhangzott Nagytiszteletű Szloboda József esperes úr és meghívott vendégeink által, de templomuk és gyülekezetünk múltjáról mindezeknél is többet tudhatunk meg Ravasz László püspök 1933. december 10-én, az angyalföldi templom felszentelésekor mondott beszédéből:

„Ez a templom nem ragyogó, nem csodálatos, nem ősrégi és nem századokra szóló. Irtózatos nehéz küzdelmek árán született, szegény emberek temploma ez, amelynek könnyből és verítékből keverték a habarcsát. Emlékeztek, hogy éveken át itt állott befejezetlenül, eső verte, szél mállasztotta, árva kálvinista proletár népnek készülő temploma, amelyről nem tudtuk, miért feledkezett meg mindenki, azért mert szegény emberek, vagy mert református emberek számára készült? De akárhogy is, mégis református templom. Mint ilyen, képe és mása az örök magyar református templomnak, amely lehet kicsi, lehet pompás, támadhat tündér gyorsasággal vagy épülhet századok alatt, egy a törvénye: ki kell tárnia a kapuját, hogy bevonuljon oda a dicsőség királya”

Befejeződött templomunk küső felújítása.

Ebből az alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottunk, utána ünnepi közgyűlésen emlékeztünk meg a munkálatok befejezéséről, templomunknak az eredeti teveknek megfelelő átalakításáról.

Ezért bátran mondhatjuk: Most azt látjuk, éljük, amit kezdetben az építők megálmodtak.”

Ezen ünnepi alkalomból köszönthettük gyülekezetünkben:

 • Főtiszteletű Balog Zoltán püspök urat,
  aki az igei szolgálatot végezte
 • Gyügyei Attila egyházmegyei főgondnok urat
 • Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter urat
 • Dr. Tóth Józsefet urat, Budapest XIII. kerületének polgármesterét
 • valamint a kivitelező cég képviselőit, Kis Rajmund urat és fiát, ifjabb Kis Rajmundot urat

Nagyon sok minden elhangzott Nagytiszteletű Szloboda József esperes úr és meghívott vendégeink által, de templomunkról, gyülekezetünkről mindezeknél is többet tudhatunk meg Ravasz László püspök 1933. december 10-én, az angyalföldi templom felszentelésekor mondott beszédéből:

„Ez a templom nem ragyogó, nem csodálatos, nem ősrégi és nem századokra szóló. Irtózatos nehéz küzdelmek árán született, szegény emberek temploma ez, amelynek könnyből és verítékből keverték a habarcsát. Emlékeztek, hogy éveken át itt állott befejezetlenül, eső verte, szél mállasztotta, árva kálvinista proletár népnek készülő temploma, amelyről nem tudtuk, miért feledkezett meg mindenki, azért mert szegény emberek, vagy mert református emberek számára készült? De akárhogy is, mégis református templom. Mint ilyen, képe és mása az örök magyar református templomnak, amely lehet kicsi, lehet pompás, támadhat tündér gyorsasággal vagy épülhet századok alatt, egy a törvénye: ki kell tárnia a kapuját, hogy bevonuljon oda a dicsőség királya”

Így írnak mások
az ünnepségről

… és így
fényképeznek