A jelenlegi járványügyi helyzetben a gyülekezet elnöksége az alábbi Védekezési Szabályzatot fogadta el:

  • meghatározatlan ideig 8 és 10 órakor is tartunk istentiszteletet – a 10 órakor kezdődő istentiszteleteket OnLine is közvetítjük
  • az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést
  • az alkalmak során, amennyiben ez lehetséges az ajtókat és ablakokat nyitva tartjuk
  • a bejáratnál feltűnő helyen kitéve gondoskodunk a  kézfertőtlenítési lehetőségről
  • az ültetés úgy történik, hogy (az egy háztartásban élőket leszámítva) a személyek között biztosított a 1,5 m távolság;
  • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével csak eltakart orral és szájjal lehet az alkalmakon részt venni
  • lehetőség szerint mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja
  • úrvacsoraosztásra csak a kis kelyhek használatával kerülhet sor (gyülekezetünkben ez már több éves gyakorlat)
  • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Tisztelettel kérjük az alkalmakon résztvevőket a szabályok elfogadására és mindannyiunk érdekében történő betartására.