Konfirmandusaink szombaton számot adtak mindazokból az ismeretekből, amit a hitünkről a reformációról és anyaszentegyházunk felépítéséről Esperes Úr vezetésével az elmúlt két évben megszereztek. Tudásuk lenyűgöző amit az is bizonyít, hogy ez, az elmúlt évek legrövidebb számonkérése volt. Így a vasárnapi fogadalomtétel után ők is gyülekezetünk teljes jogú úrvacsorával élő tagjai lettek.

Kívánjuk, hogy sikerüljön beilleszkedniük közösségünkbe és mindig érezzék itt othon magukat.

Az előző évek konfirmátjai szeretettel várják őket az IFI-ben.

“Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened”

(5Móz 28,1)