Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


Keresztelőre készülve PDF Nyomtatás

Kedves Szülők, Keresztszülők!

Szívből örülünk annak, hogy gyermekük született, és úgy döntöttek, szeretnék őt megkereszteltetni.
Mielőtt azonban a templomban kimondanák a fogadalom szavait, néhány kérdést tisztázniuk kell magukban Isten előtt.

Először is miért szeretnék megkereszteltetni a gyermeküket?
Talán, mert ez így szokás, hogy ne legyen pogány a gyermek. Vagy talán, mert a szertartást körül lévő misztikum által, Isten jobban vigyáz majd gyermekükre? A keresztelés sem egyik, sem másik. Itt bármilyen furcsának hangzik is, nem a gyermek a központ, hanem Önök, kedves Szülők. Mert Önök tesznek fogadalmat, mondhatni önkéntes kezességet vállalnak érte Isten előtt. A keresztelés nem egy napról szól, hanem hosszú évekre, egy életre kapott feladat!

Mit kér Isten?
Semmi olyant, amit ne lehetne teljesíteni!
Például, azt, hogy nem csak úgy szeretik gyermeküket, hogy lehetőségük szerint megadnak neki minden jót, hanem túl ezeken megismertetik vele azt is, mait soha senki el nem vehető tőle: a hitet, a reményt, a teremtő Istent, akinek kegyelméből él, akinek köszönheti, hogy egészséges. Aki boldogabbá tudja tenni a szép napokat, és segíteni akar a nehéz időszakokban.

Lehet, hogy idegenül hangzik az Önök számára sok minden abból, amit most elolvastak. Ez nem az Önök hibája, hiszen sokuk életéből kimaradt a hit, az egyház. Nem mernek kérdezni, nem értik a fogalmakat, ezért úgy gondolják, majd a gyermekük megtanulja.
Szeretném Önöket bátorítani: tanulni, megismerni sohasem késő!
Ebben szeretne segítséget nyújtani egyházközségünk. Hívjuk, várjuk Önöket különböző alkalmainkra (családi rendezvények, bibliaóra, istentisztelet), hogy mire gyermekük megnő, természetes legyen számára, hogy Önökkel együtt jöjjön a gyülekezet közösségébe, ahol őt mindig szeretettel várják.

A keresztelés feltételei:

  • Csak a gyülekezet területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket keresztelünk meg. (Nem a területünkön lakó gyermekeket csak a lakóhely szerint illetékes lelkipásztor írásos engedélye alapján keresztelhetünk meg.)
  • Mindkét szülőnek előkészítő beszélgetésen kell rész vennie.

A keresztelés rendje:

Keresztelés csak vasárnap, az istentisztelet keretein belül történik.

- Fohász, köszöntés
- Gyülekezeti ének
- A keresztség szereztetési igéje (Máté evangéliuma 28:18-20)
- Igehirdetés
- Apostoli Hitvallás

- Szülők és keresztszülők fogadalomtétele:

  1. Akarjátok- e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék?
    Felelet: Akarjuk.

  2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
    Felelet: Ígérjük és fogadjuk.

- Imádság
- Keresztelés

- Áldás

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 17. kedd, 14:51
 
FacebookGoogle bookmark

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+