Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


A templom PDF Nyomtatás

 

Részlet,
a "Feltámadás Temploma" felszentelésének
75. évfordulójára megjelent kiadványból.

A füzet teljes anyaga itt található.

Templomépítés Angyalföldön

A két világháború közötti időszakban 29 templom vagy imaház épült fel a mai Budapest területén. A református hívek lélekszáma jelentősen megnőtt, mivel a trianoni békeszerződés következtében Magyarországtól elválasztott területekről nagyon sok református hívô érkezett az akkori fővárosba és elővárosaiba.

Az Angyalföldi Missziói Egyházrész munkájának megindulásakor célként fogalmazódott meg a templom, parókia és egy tanoncotthon létesítésének a terve.

Az első templomépítési bizottság 1926. június 3-án alakult meg, amely meghatározta az építési sorrend prog­ramját. E szerint elsőként a parókia építésére kerülne sor, ezt követően a templomot, majd a tanoncotthont építenék fel. Ennek a bizottságnak több neves tagja közül megemlítendő Kandó Kálmán világhírű gépészmérnök.
Az építkezés kezdőtőkéjét, a Budapest városvezetése által 1927. március 3-án jóváhagyott 72.000  pengő összegű  se­gély biztosította.
Az 1927. május 8-án kiírt pályázat alapján Padányi Gulyás Jenő és Gothard Zsigmond építészmérnökök tervezhették meg a felépítésre váró épületeket.
A Frangepán utcában a templom és a parókia építkezése 1927. november 20-án az alapkő letételével kezdődött meg. 1928. májusában felépült a mai napig álló parókia. 1930. őszére a templom is tető alá került.

Szabó Imre esperes az 1932. október 19-én tartott egyházmegyei közgyűlésen a következő szavakkal jellemezte az aktuális helyzetet:
»Angyalföld. Tipikus munkásgyülekezet. Temploma tető alatt, vakolatlan puszta ablakrésein át fütyül a szél, de tornyában a harang már szól. A puszta falak szemrehányóan néznek be ránk a város széléből,  s a sűrű egymásután emelkedő három új kegyúri templom között mezítelenül meghúzódva kérdi: hát engem ki fog és mikor felöltöztetni?«
A templom  felépítésének befejezése a világgazdasági válság elmúltával, 1933-ban vált újra lehetségessé Szabó Imrének,  a Budapesti Református Egyházmegye esperesének segítségével.
Az esperes életrajzírója, Draskóczy István 1968-ban írt könyvében jegyzi fel e szavakat: »Ravasz Lászlónak Isten a gondolkodásnak, az igazság kutatásának nagy adományát adta. Szabó Imrének a tettek ajándékát. Nem hamleti és donkihotei módon, hanem olyan öltözetben, hogy egyiköknél a gondolat ragyogott át a tetteken, a másikuknál tetteket öltött minden gondolat.«

A felépített templom bejáratát kerek alaprajzú harangtorony adja, a téglalap alaprajzú belső tér két rövidebb oldalán egy-egy karzat épült. A maihoz viszo­nyítva a harangtorony csúcsa magasabb és karcsúbb volt.
A bejárat felőli karzat alatt két vörös márványból faragott, az építkezésnek emléket állító tábla található. A szószék és az úrasztala – Gál Lajos lelkipásztor adománya – , a bejárattal szemközti karzat elé került.

Az templom felszentelését 1933. december 10-én megtartott ünnepi istentisztelet keretében Ravasz László, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke végezte. A kor szokásainak megfelelően a templom nevet kapott: Feltámadás temploma.

 
FacebookGoogle bookmark

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+