Legújabb frissítések

2017. 9. 13.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2017. 4. 18.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2017. 01. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


PDF Nyomtatás

Egyházi ünnepeink

Advent
Karácsony
Böjt
Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Húsvét
Áldozócsütörtök
Pünkösd
Reformáció


Advent:
Latin eredetű szó, jelentése várakozás. A karácsonyt megelőző négy vasárnap ez az időszak. Ilyenkor a keresztyén családok vasárnaponként egy-egy gyertyát meggyújtva, beszélgetve, imádkozva, énekelve készülődnek Jézus születésének ünnepére.

Karácsony:
Jézus születésének ünnepe (Máté ev. 1,2 rész, Lukács ev. 2.rész) nem fenyő-, családi ünnep. Főleg nem az ajándékozás ünnepe! Persze ezek is részei, de nem erről szól. Isten fia emberként végig járta az életünket a születéstől a halálig. Ennek az útnak kezdete ez az ünnep. A karácsony a boldog bizonyosság ünnepe: „Mert úgy szerette Isten e világot…” (János ev. 3:16)

Böjt:
A húsvétot megelőző negyvennapi időszak. Bár nem igazából református ünnepkör, de a katolicizmusból átvéve mégis gyakoroljuk. Igaz, számunkra nem elsősorban a testi lemondás, hanem a lélek átvizsgálásának időszaka ez.

Virágvasárnap:
Jézus bevonulása Jeruzsálembe. (Lukács ev. 19,28-48) A Nagy hét kezdete, amely Jézus földi életének utolsó hete.

Nagycsütörtök:
Jézus megmossa a tanítványai lábát. Utolsó vacsora. Júdás árulása. Jézus elfogatása, kihallgatása a Nagytanács előtt. (Máté ev. 26. rész, Lukács ev. 22. rész, János ev. 13. rész)

Nagypéntek:
Jézus Pilátus előtt. Keresztre feszítés. Krisztus halála, temetése. (Máté ev. 27. rész, Márk ev. 15. rész, Lukács ev. 23. rész, János ev. 19. rész)
Jézus bűneinket magára vette, hogy mi Isten előtt megbánhassuk bűneinket, és bűnbocsánatot nyerhessünk tőle.

Húsvét:
Jézus feltámadása! ((Máté ev. 28. rész, Márk ev. 16. rész, Lukács ev. 24. rész, János ev. 20. rész)
Az örök élet reménységének ünnepe, hiszen feltámadásával legyőzte a halált. Ekkor teljesedett be a karácsonykor kezdődött történet. „… hogy az Ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János ev. 3,16)
Ez a keresztyénség legfontosabb ünnepe!

Áldozócsütörtök:
Jézus mennybemenetele.  (Apostolok csel. 1.rész) Negyven napra van húsvét után. Sokan első hallásra keresik, hogy hol található ebben az ünnepben az áldozás. Sehol! A nevét onnan kapta, hogy minden katolikusnak minimum évente egyszer gyónni és áldoznia kell, és ez volt az egyházi évben az utolsó lehetőség Csak az ünnep elnevezését vette át a reformátusság a katolikus egyháztól az ehhez kötődő egyházi előírást nem, mivel nálunk sem gyónás sem áldozás nincs.

Pünkösd:
A Szentlélek kitöltetése. (Apostolok Csel. 2. rész) Neve a görög ötven számnévből ered, mert ötven napra van húsvét után. Ez az ünnep a keresztyén egyház születése.

Reformáció:
Ez az egyetlen ünnepe a reformátusoknak, amely nem kötődik Jézus életéhez. 1517. október 31-én tűzte ki Luther Márton 95 tételét a wittembergi vártemplom kapujára. Ezzel indult útjára a reformáció.
Bár a reformáció több ágra szakadt mindannyian ezt az eseményt tekintik kiinduló pontnak.

Módosítás dátuma: 2014. február 02. vasárnap, 18:08
 

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

 

VIRÁGVASÁRNAP

Olajágak hullnak Jézus elébe,
Pálmát lenget, úgy követi a népe.
Szamárháton jön a béke Királya,
A hozsannát száz torok is kiáltja.

Ő az, aki jön az Úrnak nevében,
Akiről az Írás beszél eképpen:
,,Örülj, Sion, imhol jő a Királyod,
Üdvöt hoz, ha néki kapud kitárod!’’

Én is, Uram, leborulok előtted,
Ajkaimról visszhangzik a dicséret;
Kitárom most nagy örömmel a szívem,
Királyom vagy, te kormányozd az éltem!

Hamar István, 1979.


12. hét

Március 19-25.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 15 óra
Húsvéti Istentisztelet az
Empátia Gondozóházban

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet, Úrvacsora


13. hét

Márc 26 - Ápr 1.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi
18 óra
Húsvéti előkészítő alkalom

Kedd - 18 óra
Húsvéti előkészítő alkalom

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
18 óra
Húsvéti előkészítő alkalom

Csütörtök - 18 óra
Húsvéti előkészítő alkalom

Péntek - 10 óra
Istentisztelet, Úrvacsora
18 óra
Istentisztelet, Úrvacsora

Vasárnap - 8 óra
Istentisztelet, Úrvacsora
10 óra
Istentisztelet, Úrvacsora


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+