Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


PDF Nyomtatás

Konfirmáció

Az ószövetség örök szabálya volt a népnek, hogy a törvényt (tórát) ismernie kellett. Ez volt a megmaradás egyetlen útja. A minden nap elmondandó ima, „Söma Israél”, Halljad Izrael az Úr a te Istened, adja ma is a reményt a hívő zsidó ember számára.
Mi keresztyének ugyan úgy fontosnak tartjuk az ismeret, a tudás és a hit kapcsolatát. A hitbe nem lehet beleszületni. Apáink, nagyapáink hitét nem lehet örökölni. Minden nemzedéknek személyesen kell megismerni és megélni az Istenhez való tartozás érzését. Ma, a XXI. században sem elég, ha azt mondom, engem református templomban kereszteltek, tehát én református vagyok.  Mert ha nem tudom megfogalmazni ki, és mi vagyok, súlytalanná válok. Sokan azzal áltatják magukat, hogy egy Isten van, ezért nem kell elkötelezni magunkat egyik felekezethez sem. Butaság!  Ha nem tartozom sehova, akkor nincs kiindulási pontom, amihez viszonyítom a dolgaimat. Bár Isten maga megismerhetetlen, de akarata megismerhető! Ebben segít a konfirmáció!
Mi reformátusok nem tartjuk magunkat az egyetlen, igaz egyháznak, nem vagyunk csalatkozhatlanok, de amit 450 éven át megértettünk a Szentírásból tanítjuk, és valljuk.

Mi a konfirmáció?
A szó latin eredetű jelentése: megerősítés. Lényege a hit gyülekezet előtti megvallása és egyházunkhoz való tartozás vállalása.

Ki konfirmálhat?
Egyházunk gyakorlata szerint első sorban, 13-14 korú gyerek konfirmálnak.
De manapság egyre többen érdeklődnek felnőttként is. Gyülekezetünkben évente 20-25 felnőtt jelentkezik konfirmációi oktatásra.

Mi a menete az oktatásnak?
A gyerekek két tanévet járnak előkészítőre. Általában 7-8. osztályos korban kezdik a konfirmációs oktatást.
A felnőtteknek szeptembertől és januártól indítunk oktatást, általában az esti órákban.
A konfirmációi oktatáson való részvétel nem kötelez senkit a konfirmációra. A nem konfirmáltak is részt vehetnek az egyház istentiszteletein, alkalmain.

Módosítás dátuma: 2014. február 01. szombat, 14:43
 

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+