Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


Ha először jön közénk... PDF Nyomtatás

Egyházi etikett (röviden)


Ki vehet részt az istentiszteleten illetve egyéb egyházi programon?

Istentiszteleteinket, alkalmainkat bárki látogathatja. Gyülekezetünk nyitott közösség, ezért mindenkit szeretettel fogadunk: azokat, akiket gyermekkorban megkereszteltek akár más felekezetnél, de nem gyakorolták eddig a hitüket, és azokat is, akik nem részesültek keresztségben.
Manapság egyre többen felnőtt korban szeretnének megkeresztelkedni, amelyre lehetőséget biztosítunk.

Hogy köszönnek a reformátusok?
Az istentisztelet előtt és után a reformátusok „Áldás, békesség!”-gel köszönnek egymásnak. Ha még szokatlan ez a köszönési forma, nyugodtan köszönjünk a napszaknak megfelelően.

Hova üljek a templomban?

A templomban bárhová leülhetek, de ha bizonytalan vagyok, megkérdezhetem a gyülekezeti tagokat.

Mi történik az istentiszteleten?

A református szertartás egyszerű és könnyen követhető.
Az istentisztelet a lelkész bevonulásával kezdődik. Ekkor a hívek fölállnak és közösen elénekelnek a református énekeskönyvből egy éneket (zsoltárt vagy dicséretet). A kezdőének után ülve folytatjuk az éneklést. Ezután a lelkipásztor fölolvas egy bibliai idézetet és imádkozik. Újabb ének után egy másik szentírási szakasz és az igehirdetés következik. A prédikáció befejeztével a lelkész imádságot mond és a gyülekezet közösen imádkozza a Miatyánkot. Ezután a gyülekezet hírei (hirdetések) következnek. Az istentiszteletet áldással, a Himnusz és egy záróének eléneklésével zárjuk.
Kifelé menet a hívek a perselybe helyezik el adományaikat. A lelkész a templomajtóban mindenkivel kezet fog, és így köszön el a távozóktól.

Hogyan támogathatom a gyülekezetet?

A perselybe dobott adományokon kívül konkrét célokat is támogathatok. Például adakozhatom meghatározott célra, mint templomfelújítás, gyerektáborok.
Ez lehet személyesen a lelkészi hivatalban vagy banki átutalással az alábbi számlaszámra.

 

A gyülekezet Számlaszáma: 10700691-25603301-51100005
IBAN száma: HU21 1070 0691 2560 3301 5110 0005

 

Mire költik az adományokat?
Az istentisztelet után a perselyben lévő adományokat két presbiter összeszámolja, bevezeti egy úgynevezett perselynaplóba, és bekerül a gyülekezet könyvelésébe a bevételek közé. A perselybe dobott adományokkal a gyülekezet fenntartásához járulunk hozzá. (pl. templom rezsiköltsége, lelkész javadalma, gyülekezeti programok kiadásai, rászorultak segítése stb.)

Módosítás dátuma: 2014. február 01. szombat, 09:47
 
FacebookGoogle bookmark

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+