Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


Temetés PDF Nyomtatás

Tisztelt Hozzátartozók!

Olvasandó: 90. zsoltár

Egy osztrák kórház onkológiai osztályának bejárata fölött olvastam: „A halál hozzátartozik az élethez.”
Első pillanatra talán sokkoló, de ha végiggondoljuk, e felírat mégis igazat mond!  Nem akarunk szembenézni dolgokkal, arra hivatkozunk, hogy ez velünk, szeretteinkkel nem eshet meg. Amikor bekövetkezik, kétségbeesünk, vagy legtöbbször kapkodunk, felelősöket keresünk, hárítunk. Pedig, ha mernénk szembenézni a halállal, akkor rájöhetnénk, az nem is olyan fekete.

Mit is jelent a szembenézés?
Tudomásul venni mulandóságunkat. Nem kétségbe esve nézni az idő múlását, hanem megszívlelve imádkozni a 90. zsoltár szavait: „taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” Mert akkor nem fogjuk azt érezni, amit e zsoltár egy másik sorában így fogalmaz: „életünk nagyobb része hiábavaló fáradság, és olyan gyorsan eltűnik, mintha repülne” Hanem azt, hogy bár az idő fogy, de minden napnak meg van a maga küldetése.

Meddig tart az élet?

Tényleg csak hetven vagy nyolcvan évig? Azután tényleg csak a megsemmisülés következik, egy urnányi hamu, ami elszórható? Gárdonyi Géza azt íratta sírjára: Csak a test! Mindannyiunknak fel kell tenni a kérdést: Hová engedjük el szeretteinket? Hová készülünk mi magunk is? Isten Ígéje azt mondja: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A halál – hitünk szerint- nem a vég, hanem az öröklét kezdete. Erről ír a Jelenések könyve 21. rész 1-7 verse.

1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számár a van felékesítve.
3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük;
4 és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
5 A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!
6 És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.


Miben tudunk segíteni?
A halállal szembenézni nem könnyű, egyedül nem is megy! Szükséges a segítség, ahogy az orvos a testet, a lelkész a lelket segíti. Kórházban haldoklók között járva látom, hogy a hozzátartozók a testre mennyit költenek, csak a lélek békéjére sajnálják sokan az időt.  
Az útra  pedig fel kellene készülni!
Ezért ajánljuk segítségünket, hogy ne csak a temetés bejelentésénél találkozzunk, hanem hívjanak minket, amikor még tudunk beszélgetni a beteggel, hogy a nagy útra békességgel tudjon elindulni.
De segítséget kínálunk a temetés után Önöknek, hozzátartozóknak is, ha nehéz feldolgozni annak a hiányát, aki elment minden élők útján. Kérjük, keressenek meg bennünket az elérhetőségeinken.

A temetésről.

A református egyház hitvallása alapján a temetésen  mi kevesebbet beszélünk az elhunytról, mert azt valljuk, akit elhívott az Úr, az már előtte ad számot e földi útjáról. De az itt maradottaknak szükségük van a vigasztalás szavaira, ezért inkább hozzájuk szólunk.

A temetési szertartás rendje:

A ravatalozóban: Fohász A sírnál: Fohász
Ének Bibliai rész
Ima Áldás, ének
Bibliai rész felolvasása, beszéd
Ima, Miatyánk
Ének, áldás


A temetést követő vasárnapon templomunkban megemlékezünk az elhunyt testvérünkről és imádkozunk a gyászolókért.


Egyházunk törvénye értelmében csak a kerületünk angyalföldi részén lakó testvéreink temetését tudjuk elvégezni. Amennyiben az elhunyt máshol lakott, de tőlünk szeretnék kérni a búcsúztatást, akkor az elhunyt lakóhelye szerinti lelkipásztortól kell egy lemondó nyilatkozatot kérni, hogy elvégezhessük a szertartást.

Módosítás dátuma: 2014. február 01. szombat, 10:54
 
FacebookGoogle bookmark

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+