igehirdetések
2021

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2021 évben elhangzott igehirdetések

Az előző évekhez hasonlóan ez esztendőben is egy tematika szerint lesznek az igehirdetések.

A téma amelyet körüljárunk: a szimbolikák. Azok a jelek, amelyeket Isten a teremtés kezdete óta odahelyezett az ember elé.
Az ember tévelyeg, keresi a kapaszkodókat, sokszor hallani „ha látom, hogy az isten itt van akkor majd elhiszem
Így hát ebben az évben sorra vesszük a látható jeleket, melyeket az Isten odahelyezett az ember szeme elé,
hogy újra és újra rádöbbenhessünk – Az isten velünk van, megtartó ígérete nem múlt el.

E bibliai szimbólumok nyomán haladunk vasárnapról vasárnapra.

2021. 1. 17. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 20. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 20. verse

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 17. 8 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse

7. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Ézs 22,22 ; Jób 12,14
8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 10. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse

26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

 

2021. 1. 10. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse

25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

 

2021. 1. 3. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.

11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.

 

2021. 1. 3. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse

1. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
10. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
15. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
16. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.

 

2021. 1. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 3. rész 16. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 3. rész 16. verse

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.