igehirdetések
2020

Igehirdetés más évekből
2020 – 20192018201720162015201420132012201120102009200820072006

2020. 2. 16. - Textus: Sámuel I. könyve 14. rész 15. verse és a 18. rész 1. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Sámuel I. könyve 14. rész 15. verse

… azok is megrémülének – és a föld megrendüle; és Istentől való rettegés lőn.

Sámuel I. könyve 18. rész 1. verse

Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.

2020. 2. 2. - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 14-15. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 2. rész 14-15. verse

14. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
15. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.

2020. 1. 26. - Textus: János Evangéliuma 2. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 2. rész 2. verse

2. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.

2020. 1. 12. - Textus: Krónikák I. könyve 9. rész 19. verse – Szloboda József

Krónikák I. könyve 9. rész 19. verse

19. Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,

2020. 1. 5. - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 12. vese. – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes II. könyve 20. rész 12. vese

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.