Alkalmak a 38. héten

2020. 9. 14. – 20.

A hét minden napján  reggel 6 és este 8 órakor OnLine Imaközösség

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő
18 óra – Konfirmációi előkészítő
18 óra –  Ifi

szerda
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra
11 óra – Telefonos bibliaora

péntek
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)

szombat
15 óra – Házaspár-kör

vasárnap
8 és 10 óra – Istentisztelet
Mindkét istentisztelet alatt működik a gyermekmegőrző!
9.30 óra – Imacsoport

az Istentisztelet témája:

Egymásnak teremtve (1 Móz 2, 20-24)

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

Mózest a puszta kíváncsiság vitte az égő csipkebokorhoz. Látni akarta a csodát. Sokan puszta kíváncsiságból közelítenek az Úrhoz. Nem az Isten utáni vágy, nem a Vele való találkozás vágya az, ami Istenhez vezeti őket. Ha ebben az állapotban megmaradnak, akkor a csipkebokor szemléléséből nem lesz más, csak puszta ábrándozás. Vannak, akik egy életen keresztül elábrándoznak az Ige felett anélkül, hogy megtérnének.

Mózes úgy gondolta, hogy minden további nélkül odamehet a csipkebokorhoz. Isten azonban levétette vele a saruját. Alázatra tanította. Aki kevélyen, önmagától eltelve közelít Istenhez, annak ellenáll az Úr. Aki alázattal borul elé, annak kijelenti magát.

Amikor Mózes egészen közel került az Úrhoz, akkor bizony még az arcát is elrejtette az Úr tekintete elől, mert érezte, hogy nem nézhet a szent szemébe ilyen bűn torzította arccal.

Te hol tartasz az Istenhez való közelítésben? Puszta kíváncsiságból olvasod a Bibliát? … Nagy kegyelem, ha eljutsz oda, hogy az Ő szentsége és dicsősége láttán magadat megalázva arcra tudsz borulni előtte.

Alkalmak a 39. héten

2020. 9. 21- 27.

A hét minden napján  reggel 6 és este 8 órakor OnLine Imaközösség

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő
18 óra – Konfirmációi előkészítő
18 óra –  Ifi

szerda
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra
11 óra – Telefonos bibliaóra

péntek
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)

vasárnap
8 és 10 óra – Istentisztelet
Mindkét istentisztelet alatt működik a gyermekmegőrző!
9.30 óra – Imacsoport

az Istentisztelet témája:

Hogyan gondolkodik Isten a válásról?  (2 Sám 11, 1-13)

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

Sokan voltak Egyiptom leigázottjai között olyanok, akik természetesnek vették a sanyargatást, a szolgaságot, s talán soha nem ébredt fel bennük komolyan a vágy a szabadulás iránt. H hallottak is Kánaánról, legfeljebb dajkamesének tartották, nem tudták komolyan venni.  Életük végéig megmaradtak a sivár robotolásban.
Olyanok is voltak, akik jókedvvel, szórakozással, zajjal próbáltak könnyíteni a szolgaság terhén, mintegy kis Kánaánt próbáltak csinálni maguknak Egyiptom földjén.  … Voltak, akik hitték, hogy valahol kell lennie egy ígéret földjének, de a maguk feje után, a maguk útravalójával igyekeztek eljutni oda. …
Az ígéret földjét azok látták meg, akik hajlandók voltak elhagyni Egyiptomot az emberileg teljes bizonytalanságért, és követték a felhő- és tűzoszlopot. Azok látták meg, akiknek arcáról a dermesztő sivatagi éjszakákon visszatükröződött a tűzoszlop fénye.
Testvérem, te hol tartasz? A bűn Egyiptomában, a világban? Közömbösen, hitetlenül, lelki igények nélkül éled az életed? Esetleg szórakozással, lelked hangosságával próbálsz magadnak földi Kánaánt csinálni? Vagy az igazi Kánaán, a béke országa felé törekszel, csak a tűzoszlopot,, a megfeszített Jézust megkerülve? Vigyázz, mert Kánaán csak azoké, akik elhagyták Egyiptomot, s akiknek az arcán ott ragyog az Úr arcának visszfénye.