Alkalmak a 27. héten

2020. 6. 29. – 7. 5.

hétfő
18 óra –  Ifi

szerda
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra (telefonos alkalom)

péntek
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)

vasárnap
8 és 10 óra – Istentisztelet
Mindkét istentisztelet alatt működik a gyermekmegőrző!
9.30 óra – Imacsoport

az Istentisztelet témája:

A család, mint a védelem eszköze a világban (ApCsel 23, 12-16)

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

Isten ma és örökké ugyanaz, és az Ő szava ma is azzal az erővel bír, mint amikor a föld »kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén«, és Isten azt mondta: »Legyen világosság!«, és az Ő szavára világosság lett. … Istent mindig a teremtési szándék készteti szólásra. Ha Ő szól, mindig teremteni akar. Amikor kijelenti magát, akkor is ez a szándék vezeti. Mivel az első teremtés a bűneset következtében megromlott, ezért az újjáteremtés munkáját végzi. Fia által is azért szólt nekünk az utolsó időkben, hogy tudtunkra adja: »ha valaki Krisztusban van, új teremtés az«.

Alkalmak a 28. héten

2020. 7. 6- 12.

hétfő
18 óra –  Ifi

szerda
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra (telefonos alkalom)

péntek
8 óra – Bibliatanulmány (OnLine alkalom)

vasárnap
8 és 10 óra – Istentisztelet
Mindkét istentisztelet alatt működik a gyermekmegőrző!
9.30 óra – Imacsoport

az Istentisztelet témája:

Rajtunk múlik-e a gyermekeink hite? (Jób 1, 1-5)

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

„Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem” – mondja Jézus. Mindenekelőtt azt kell nagyon komolyan eldöntened, hogy akarod-e Jézust követni. Ne mondj rögtön igent. Hátha csak áltatod magad. Itt ugyanis nem észbeli meggyőződésről van szó, hogy helyesnek, tökéletesnek tartod-e azt az utat, amelyen Jézus vezet. Az a kérdés, hogy akarsz-e rálépni erre az útra. Nem is érzelmi hangulatról van szó, hogy jólesik-e az Ő közelségében fölmelengetned a lelked. Még csak nem is arról, hogy szeretnél-e az Övé lenni. Az a kérdés, hogy akarsz-e az Övé lenni. Különbség van aközött, hogy szeretnél valamit, és aközött, hogy akarod. Az akarás döntést, elhatározást, elköteleződést, teljes odaszánást jelent. … Jézus mindent megtett azért, hogy követhesd Őt, de a döntés, hogy akarod-e te is azt, amit Ő, rád van bízva.