Alkalmak a Korona vírus járvány árnyékában

Lelkészeink és néhány gyülekezeti tagunk folyamatosan azon fáradozik, hogy minél több hitéleti alkalmat tudjunk online elérhetővé tenni. Kérjük kisérjék figyelemmel az ezzel foglalkozó oldalunkat.

minden nap reggel 6 és délután 17 órakor
Öt perces imaközösség agyülekezet Facebook oldalán

szerda – 10 órától
Gyülekezeti bibliaóra telefonos konferencia beszélgetés keretében

 

vasárnap – 10 órakor
OnLine Istentisztelet

a március 29-i istentisztelet témája:

Isten és Jézus; Atya-Fiú viszonya

– Lk 20, 9-19

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

„A szeretet megnyilvánulása, olykor visszatetszést kelt. Simon farizeus házánál is ez történt, amikor az Úr vendégségben volt nála. A gazdagok kényelmetlenül fészkelődni kezdtek a gazdagon terített asztalnál, amikor a közismert, bűnös asszony Jézus lábaihoz borult… Nem hozhatta becsületét, erényeit, tisztességét, talán a szépségét sem, de a szívét maradéktalanul odaadta. Kínos pillanatok voltak ezek a környezete számára, de tudnunk kell, hogy a megtérés sohasem etikett-szerű történés, és nem is halasztható ez alkalmasabb pillanatra. Ez sem bizonyult a legalkalmasabb pillanatnak, hiszen emberi elképzelés szerint, megvárhatta volna a vendégség végét. A vendégek legalábbis így vélhették. Ám a halálból való megmenekülés csak akkor biztos, ha most, azonnal történik. A megtérés nem tűr halasztást. Csak amikor az Úr jelen van, akkor ragadhatod meg a kegyelmet, s ki tudja, lesz-e rá még egyszer alkalom.”

a április 5-i istentisztelet témája:

Virágvasárnap

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

„Pilátus mindvégig nagy érdeklődéssel és őszinte megbecsüléssel volt Jézus iránt. Talán már előzőleg is hallott felőle. Most, amikor Jézus előtte áll, sem tud érdeklődés nélkül keresztülnézni rajta. A vesztét azonban az okozza, hogy azt hiszi, mindez – az érdeklődés, a jóindulat – elég. Azt reméli, hogy megúszhatja öntés nélkül. Elküldi Heródeshez, hátha majd ő dönt helyette. Próbál alkudozni, a világnak is, és az Úrnak is kedvében járni. „Megfenyítem azért, és elbocsátom” – gondolja. De nem lehet, mert a világ sem éri be félmegoldással. A felesége megpróbál segíteni, hogy ne döntsön Jézus ellen. Ő azonban még így sem képes dönteni. A többségre bízza. Mintha a többség döntené el az igazságot! Végül, ilyenformán mégiscsak ő döntött. De nem Jézus mellett! Jó szándékkal a kárhozat felé! Nem lehet langymeleg, arany középutas keresztyénséggel kétfelé sántikálni!  … Az ilyen elveszíti azt is, amit Krisztus elé helyezett. Pilátus is elvesztette a császár kegyét, és száműzetésben halt meg.

Mennyivel boldogabbak azok, akik Őt tudják és merik választani! A hajdani apostolok, misszionáriusok, hétköznapi hívő emberek élete bizonyítja: áldott, aki az Úr mellett döntött!”