Alkalmak a 2. héten

2020. 1. 6. – 12. 12.

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő I.
18 óra – Konfirmációi előkészítő II.
18 óra –  Ifi

kedd
10 óra – Kórházmisszió

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

csütörtök
18 óra – Diakóniai bibliaóra

vasárnap
9,30 óra – Imacsoport
10 óra – Istentisztelet, Gyerekkarácsony
10 óra – Gyermekmegőrző

az Istentisztelet témája:

A templomi szolgálat öröksége
– 1 Krón 9, 19 és Zsolt 42; 44-49; 84; 85; 87; 88.

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

„Van idő, amikor hívatlan vendégként előjönnek a bűneink. … Nem elég csak hinni, hogy Jézus megbocsátotta a bűneinket. Nem elég csak a keresztre vetni, meg is kell bánni őket! Hányszor elkerüljük a bűnbánatot az üdvösség útján! … Azért nincs mély bűnbánatunk, mert nem tragikus számunkra a bűn. Pedig a bűn hívőnek, hitetlennek egyaránt tragédia. Távol áll tőlem, hogy Megváltónk váltságát kisebbíteni akarjam a magam bűnbánatának hozzáadásával. Ő a maga részéről tökéletesen eleget tett bűneinkért. Ezt az elégtételt nem lehet bármiféle hittel elfogadni, csak bűnbánó, töredelmes hittel.”

Alkalmak a 3. héten

2020. 1. 13. – 1. 19.

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő I.
18 óra – Konfirmációi előkészítő II.
18 óra –  Ifi

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

csütörtök
15 óra – Istentisztelet az Empátia Gondozóházban

péntek
10 óra – Baba-mama kör

szombat
16 óra – Házaspár-kör

vasárnap
9,30 óra – Imacsoport
10 óra – Istentisztelet, Gyerekkarácsony
10 óra – Gyermekmegőrző

az Istentisztelet témája:

Bizonyságtétel a családban
– Jn 1, 35-42

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Szikszai Béni – Útitárs című művéből

„Minden el van készítve az üdvösségre… Mindenkié lehet az üdvösség Jézus Krisztusban. De más úton ne is próbálkozzál üdvösségre jutni, mert „nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk”. Ha életed ragyogó tiszta lenne, mint egy angyalé, Jézuson kívül akkor is elvesznél. Ha vagyonodat mind felétetnéd is, és testedet tűzre adnád is, az ítélet napján nem mentene meg téged. Ha az ég minden angyala és szentje a te pártodat fogná is, de Jézus nem ismer magáénak, el kellene kárhoznod. Mert a meghívás Jézus Krisztusban történt. A bűnök bocsánata Krisztus Jézusban adatott. A kegyelem és üdvösség Krisztus Jézusban a mienk. … Utolsó beszélgetéseiben tanítványainak többször is a lelkére kötötte: „Maradjatok énbennem!” Aki távolról követi őt, az nincs benne. Csak aki elrejtőzött az Ő sebeiben, az van benne.”